Op.Dr. Sezgin Dursun

VAN LAZERLE İDRAR KAÇIRMA TEDAVİSİ

391
VAN LAZERLE İDRAR KAÇIRMA TEDAVİSİ

LAZERLE İDRAR KAÇIRMA TEDAVİSİ

 

urinary incontinence cartoon ile ilgili görsel sonucu

AĞRISIZ, ACISIZ, AMELİYATSIZ…

İdrar kaçırma objektif olarak tespit edilebilen, sosyal ve hijyenik açıdan sorun oluşturan istem dışı idrar kaçırma olarak tanımlanır. Özellikle 30 yaş üstü kadınlarda görülür. Kadınlarda idrar kaçırma sıklığı yaklaşık %35-40 oranındadır.

 

Toplumda sık görülmesinden dolayı, neredeyse normal yaşamın bir parçası olarak algılanmaktadır. Kadınlar çoğu zaman emici pedler kullanarak, ekstra iç çamaşırı taşıyarak ya da sıvı alımını azaltarak bu sorunla baş etmeye çalışmaktadır. Tedavinin zor ve etkisiz olacağına dair önyargılar, utanma yada bu sorunun tamamen normal bir durum olarak kabul edilmesinden dolayı doktora başvurma oranı yetresizdir. Çözümü bazen çok basit olabilen bu problem yüzünden hayat kalitesi ciddi bir şekilde azalmaktadır. İdrar kaçırma problemi olan kadinlar  günlük aktivitelerini ve sosyal yaşam planlarını bu sorunu göz önünde buludurarak yapmaktadır. Dolayısıyla   yaşam kalitesi ciddi anlamda kısıtlanmaktadır.

En basitinden markete, pazar, komşuya vb. gitmek bile büyük problem haline gelmektedir.

İdrar kaçırma nedenine göre sınıflama yapılır. Nedeni tespit etmek için detaylı testlere ihtiyaç duyulabilir.

Altta yatan nedene göre idrar kaçırma 4 grupta ele alınır.

1- Stres Üriner İnkontinans (SUİ): Öksürme, hapşırma, ıkınma gibi karın içi basıncının artması ile istemsiz olarak idrar kaçırma şeklidir. En sık olarak bu tip görülür. Yaklaşık %48 bu tip görülür.

2- Urge (Acil işeme) İnkontinans: Aniden ortaya çıkan şiddetli  idrar yapma hissi ile oluşur. Yani kişi idrar yapma hissi gelir gelmez tuvalete yetişemeden idrarını kaçırır. İdrar kaçırma olgularının yaklaşık %15’ini oluşturur.

 3- Mikst Üriner İnkontinans: Mikst (karışık) yukarda sayılan iki tipin birlikte görülmesidir. Yani kiş hem öksürme vb. ile hemde ani gelen idrar yapma hissi ile idrar kaçırma problemi yaşar. %37 oranında bu tip görülür.

4- Taşma İnkontinans: Mesanede kapasitenin üzerinde idrar depolandığında idrar yapma zorunluluğu hissetmeden küçük miktarda idrar kaçırma durumuna ise taşma idrar kaçırma denir.

İdrar kaçırma kadın hayatında bazen dönemsel- geçici olarak görülebilir.

 • İdrar yolları enfeksiyonları: Kadınların en sık karşılaştığı geçici idrar kaçırma sebebidir.
 • Alkol: Mesaneyi uyarıcı etkisi ve idrar yapımını arttırıcı özelliği vardır.
 • Aşırı sıvı alımı: Kısa sürede fazla sıvı alımı hızla idrar oluşumuna yol açar. Bu durum idrar kaçırmaya neden olabilir.
 • Kafein:   Çay, kahve, enerji içecekleri gibi kafein ve teofilin içeren içeceklerin fazla tüketimi hem idrar miktarını alınan sıvıyla arttırır hem de idrar sökücü etkiyle arttırır.
 • Mesane uyarıcılar: Karbonatlı, gazlı içecekler, çay ve kahve (kafein içerenler veya içermeyenler), tatlandırıcılar, mısır şurubu, baharatlı yiyecek ve içecekler, şekerli ve asitli gıdalar, domates ve limon gibi meyve sebzeler mesaneyi direkt uyararak geçici idrar kaçırmaya sebep olabilir.
 • İlaçlar: Özellikle idrar sökücü ilaçlar, bazı kas gevşetici ve sakinleştirici ilaçla kullanımı idrar kaçırmaya yol açabilir
 • Konstipasyon (kabızlık)
 • Gebelik: Gebelikte bebeğin oluşturduğu basınçla geçici idrar kaçırma oluşabilir.

 

Kalıcı idrar kaçırma nedenleri

 • Pelvik destek dokulardaki zayıflık;Özellikle gebelik ve doğuma bağlı oluşan idrar kesesini destekleyen dokulardaki zayıflık sonucu olşur. Sezeryan bu durumu önlemez. Çünkü 9 aylık gebelikte oluşan baskıyla destek dokular zayıflar. Kişinin genetik yapısı bebeğin kilosu,tekiz yada çoğul gebelik olması da etkiler
 • Yaşa bağlı değişimler; Artan yaşla beraber mesanenin depolama kapasitesi azalır ve hiperaktif mesane semptomları artar. Özellikle şeker ve tansiyon  hastalığı olan ileri yaşlı kadınlarda bu şikayetler daha belirgindir. Sigaranın bırakılması, aktif yaşam tarzı, spor ve hipertansiyon ve diyabet (şeker hastalığı) gibi hastalıkların tedavi ile kontrol altında tutulması, yaşa bağlı aşırı aktif mesane şikayetlerini azaltabilir yada önleyebilir.  Menapozal dönemde azalan kadınlık hormonuna bağlı olarak, mesane ve üretranın kanlanması ve beslenmesi azaldığından idrar kaçırma şikayetleri artar. Ancak ilginç bir şekilde,  menapoz sonrası dönemde verilen östrojen tedavileri idrar kaçırma şikayetlerini arttırabilmeltedir..
 • Ağrılı mesane sendromu (intertisyel sistit);  Zun sürel, ağrılı ve sık idrar yapma ile karakterize sebebi tam olarak bilinmeyen bir durumdur ve bazen idrar kaçırmaya sebep olabilir.
 • Mesane kanserleri ve idrar yolları taşları;İdrar kaçırma, acil tuvalete çıkma hissi ve idrarda yanma idrar yolları taşları ve mesane kanserlerinin belirtisi olabilmektedir. Ayrıca idrarda kan görülmesi ve kasıkta ağrıya sebep olabilir.
 • Nörolojik hastalıklar;Multipl skleroz, Parkinson hastalığı, inme, beyin tümörleri, omurilik zedelenmelerinde, mesanenin sinirsel iletiminde hasara neden olabilir ve sonuçta idrar kaçırma gözlenebilir.
 • Tıkanma ve bası;İdrar yolları boyunca (böbreklerden üretraya kadar) baskı yapan karın içinde değişik organlardan köken alan tümör ve kitleler özellikle taşma tipi inkontinansa sebep olabilir. Böbrek, mesane ve idrar yollarındaki taşlar da aynı mekanizma ile taşma tipi inkontinansa sebep olabilir.

 

 

Tedavi

İdrar kaçırma   tedavisindeki amaç mesane boynunun desteklenerek uygun açının  sağlanmasıdır. Bunun sağlanması asıl olarak cerrahi yöntemlerle olur. Ayrıca Pelvik tabanı kuvvetlendirici egzerisler de işe yarar.

Stres tipi idrar kaçırmayı önlemek için pelvik taban kaslarının eksersizleri (Kegel eksersizleri) tedavideki ilk basamaktır. Hem Kegel hem de plates türü egzersizler yaklaşık %50 oranında iyileşme sağlamaktadır.

Stres tipi idrar kaçırmada temel tedavi cerrahidir. Son yüzyılda SUİ’ nin cerrahi tedavisi için 100’den fazla değişik teknik öne sürülmüştür. Bu ameliyatların başarı oranları uygulanan tekniğe göre %70-96 arasında değişmektedir. Ancak ideal tedavi arayışı hala devam etmektedir.

Günümüzde vaginadan yapılan küçük bir ameliyatla mesane boynunu düzeltilemsi ve sağlamlaştırmasına dayanan bir teknik sıklıkla kullanılmaktadır. Buna TOT denir.  Bu ameliyatların süresi 20- 30 dakika kadar  olup yara iyileşmesi hızlıdır.

Bu ameliyatlar ağrı, kanama, enfeksiyon gibi her cerrahi operasyonda görülebilecek komplikasyonların yanısıra askı amacıyla kullanılan destek  bantın vücut tarafından reddedilmesi riski de taşır.

LAZER TEDAVİSİ

Pek çok avantajında dolayı lazer tedavisi günümüzde ön plana çıkmaktadır

Karmaşık ameliyat prosedürlerine girmeden hızlı-etkili sonuç.

Hasta memnuniyeti yüksektir.

Genel anestezi  gerektirmez, ağrısızdır. Çeşitli hastalıkları yada yaşı nedeniyle anestezi  alamayan hastalarda mükemmel bir seçimdir.

Kanama, kesi olmaz. İşlem sonrasında antibiyotik kullanımına gerek yoktur.

Lazerle ypılan işlem öncesinde hastaneye yatış yada ek bir hazırlık gerekmez.

Hasta işlem sonrasında hızlıca normal hayatına dönebilir..

Lazer ayrıca vajinal daralma sağlar. Cinsel ilişkide alınan zevki arttırır, inatçı enfeksiyonların tadavisini sağlar.

İşlem kısa sürer. Yaklaşık 25-30 dakika sürer. Çoğu hastada 2 defa tekrarlamak yeterlidir.
Bu teknoloji lazerle dokuları uyararak hem yeni kollajen oluşumu tetikler, hem de mevcut kollajen dokusunda yenilenme ve sağlamlaştırma sağlar. Bu etkiler sayesinde idrar torbasına destek veren vajinal ve pelvik dokular sıkılaşma sağlanmış olur. Böylece kadının idrar tutma fonksiyonları normale döner.

Fraksiyone lazer teknolojisinin en büyük dezavantajı  cihazların çok pahalı olmalarıdır. Cihaz pahalı olunca tedavi maliyetleri de doğal olarak yüksektir. Kliniğimizde idrar kaçırma ve lazerle yapılan diğer işlemler son derece ekonomik fiyatlarla sunulmaktadır

Bu işlemler muayenehane şartlarında, anestezi gerektirmeden, 20-25 dakikada gibi kısa sürede yapılmaktadır. Üstelik ameliyatın getirebileceği komplikasyonları içermeyen, ağrısız bir yöntemdir.

Bu teknoloji fototermal olarak dokuları uyarır ve hem yeni kollajen oluşumu hem de mevcut kollajen dokusunda yenilenme sağlar. Bu uyarı sayesinde idrar torbasına destek veren vaginal ve pelvik dokular sıkılaşır. Böylece kadının idrar fonksiyonları normale döner.

Lazer tedavisi herhangi bir kesme işlemi içermediği için, kanama olmaz ve dikiş gerektirmez. Bu nedenle de hem işlem sırasında ve sonrasında ağrı ve acı duyulmaz, hem de iyileşme süreci çok kısadır. Bu uygulama herhangi bir anesteziye gerek duymadan yapılır ve iyileşme sürecinde ağrı kesici ve antibiyotik kullanımı gerekmez. Hastaların işlem öncesi herhangi bir hazırlık yapmalarına da lüzum yoktur. Normal yaşantıya ve işe hemen dönülebilir.

Hastaların bu işlemden sonra memnuniyet oranları % 68-94 arasında bulunmuştur.

Kısacası; Lazer ile idrar kaçırma tedavisi, yüksek başarı oranları ve hasta memnuniyeti sağlayan etkili bir çözümdür. Komplikasyon riski ve yan etkisi olmayan güvenilir bir sistemdir.

Stres tipi idrar kaçırma sorunu olan ve ameliyat önerisine isteksiz kadınlarda lazer uygulamaları cerrahi yaklaşımlara karşı iyi bir alternatif olmaktadır.

Lazerle vajinal daraltma ve beyazlatma için https://www.sezgindursun.com/lazerle-vajinal-daraltam-sikilastirma/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erzurum lazerle idrar kaçırma tedavisi, Van lazerle  idrar kaçırma tedavisi , Ağrı lazerle idrar kaçırma tedavisi, Kars lazerle idrar kaçırma tedavisi, Bitlis lazerle idrar kaçırma tedavisi

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

SEO çalışması tarafımca yapılmıştır. - Mail: mtbzdg@gmail.com - © 2021. Tüm Hakları Saklıdır.

Sohbet Başlat
Merhabalar. Sorularınızı buradan iletebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim. OP DR SEZGİN DURSUN
İSTANBUL ATAŞEHİR KLİNİĞİ
Çekinmeden arayınız...